På landsmøtet i Stavanger i går var det mest kontroversielle utspillet fra Venstre-lederen å la kommunepolitikerne få full råderett over statlige overføringer, og selv forvalte pengene helt uten øremerking eller innblanding fra departementene i Oslo.

Det er et utspill som langt fra mobilisere så mange som da Sponheim stemplet alle som dro på handletur til Sverige etter billig kjøtt som «harry».

Kjemper for livet

Til gjengjeld har Lars Sponheim denne gang fått en langt mer behagelig oppkjøring til årets landsmøte. Venstre og Lars Sponheim later til å trives i hverandres selskap. Sponheim får applaus når han viser sitt hat mot Arbeiderpartiet, og omfavner en grønnere miljøpolitikk og liberale samfunnsverdier.

Nok en gang kjemper Venstre for livet. To stortingsrepresentanter og tre statsråder har ikke gitt annet enn rundt to prosent oppslutning på målingene.

Sponheim lever i den overbevisning at Venstre leverer resultater, og forsøker nå å blankpusse den sosialliberale profil foran valget. Venstre ønsker en mer moderne miljøpolitikk, bedre forhold for småbedrifter og sosialt ansvar med en liberal og human politikk for dem som trenger oss mest:

Ekstra ferieuke

  • Det skal bli ærefullt å skape sin egen arbeidsplass. Målbevisst satsing på entreprenørskap og aktive eiere. Delingsmodellen må fjernes helt.
  • Norge må bli et miljøpolitisk foregangsland. Forpliktelsene i Kyoto-avtalen skal overholdes, og utslipp av klimagasser skal i 2010 være på samme nivå som i 1990. Nye typer drivstoff som hydrogen skal ha overtatt minst 25 prosent av det totale forbruket innen 2025. Norge må tåle noe høyere strømpris enn det laveste nivået de siste årene for å gjøre alternative energikilder mer lønnsom.
  • En ekstra ferieuke for foreldre med barn under 10 år som håndstrekning til barnefamilier i tidsklemme. Alle større selskaper bør i sin årsmelding ha med hva de har gjort for å ivareta likestilling.
  • Arbeidsinnvandringen må økes, og flere må gis adgang til asyl i Norge. Økt kamp for en human flyktning— og asylpolitikk.

Lars Sponheim påstod i går at han var optimist foran høstens valg.

Det er de høyt utdannede velgerne i de store byene - «de som leser Hamsun» - Sponheim satser på. Så får vi se hvor mange som har lest Hamsun til høsten.