«Observanden var psykotisk på tiden for de påklagede handlinger.»

Slik starter konklusjonen om Anders Behring Breivik, som sier at massedrapsmannen er utilregnelig.

De to sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, skriver om en drapsmann med gradvis sviktende funksjonsevne og større og større tendens til å isolere seg.

— De to er samstemte om konklusjonen. Så vidt vi kan se, er det ikke gitt uttrykk for tvil eller uenighet i premiss eller konklusjon, sa statsadvokat Svein Holden på en pressekonferanse tidligere i dag.

Dette er noe av hovedinntrykket fra de sakkyndige:

  • Breivik har fullstendig manglende empati, og kan ha en alvorlig personlighetsforstyrrelse.
  • Psykotiske symptom har kommet gradvis, med forfølgelsesvanvidd og tanker om avlytting og overvåking.
  • De mener det er fare for at Breivik vil prøve seg på en selvmordsaksjon mot dem han truet, med risiko for flere drap.
  • Breivik har en livslang lidelse med behov for medikamentell behandling. Symptomene er vanskelige å behandle.
  • Han har gradvis isolert seg mer, og har et grandiost selvbilde der han i fremtiden skal styre hvem som skal leve og dø.
  • Rapporten sier at hans tilstand har utviklet seg over en lengre tidsperiode, sa Holden på pressekonferansen.