Innvandringen til Norge er rekordhøy.

Forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå sier at innvandringen i årene 2000-2009 uten sammenligning er den største folkevandringen vi har opplevd.

— Vi må helt tilbake til Amerika-utvandringen på 1880-tallet for å finne noe lignende, sier han til Vårt Land.

Tallene inkluderer ikke svensker og dansker, da de ikke trenger å søke om arbeidstillatelse. Tallene sier heller ikke noe om hvor mange som er blitt boende her.

Den viktigste årsaken til den historiske folkevandringen er EU-utvidelsen østover. Polen topper statistikkene både for arbeid og gjenforening.