Klokka 10.08 gikk børsmeldingen ut om at Statens Bankinvesteringsfond sier nei til MeritaNordbanken. Klokka 10.20 var aksjen falt til 37,20 kroner. Utover dagen ble aksjen liggende mellom 37,00 og 37,10.

Dette priser Kreditkassen til rundt 20,5 milliarder kroner. Fredag lå aksjen én krone høyere og Kreditkassens verdi var rundt 550 millioner kroner høyere.

Omsetningen av Kreditkassen-aksjer var stor både fredag og i dag. Bare i løpet av de første 20 minuttene av børshandelen i dag hadde Kreditkassen-aksjer for hele 27 millioner kroner skiftet eiere.

K-banks aksjekurs var på det høyeste oppe i 43,70 kroner etter at MeritaNordbanken la inn sitt bud på 44 kroner per aksje 20. september. Verdien av banken lå da rundt 24 milliarder kroner.

Det er faren for et politisk nei til MeritaNordbankens bud som sender kursen nedover. Fallet siste uke har vært på nesten 12 prosent. Men aksjekursen ligger fortsatt 3 kroner over nivået fra før MeritaNordbanken la inn sitt bud. Da var aksjen priset til 34 kroner.

NTB