— Det går en grønn tråd gjennom hele budsjettet, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).

Dieselavgiften økes med 20 øre per liter, mens bilavgiftene økes med 100 kroner for dieseldrevne kjøretøy som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter. I tillegg vil om lag 30.000 gamle og forurensende dieselbiler kunne få en vrakpant på 5000 kroner neste år.

De samlede bevilgninger til klima- og miljøtiltak er ifølge budsjettforslaget på 24,6 milliarder kroner, en økning på 2,2 milliarder i forhold til i år.

Rådgiver i Bellona, Ane T. Brunvoll, mener regjeringen skjønnmaler innsatsen innen fornybar energi.

— Vi er selvsagt glad for at regjeringen nå vil bruke i overkant av 200 millioner til, men noen kursendring er det ikke snakk om, sier hun.

Regjeringen vil bevilge 690 millioner kroner på energiomlegging og fornybar energi. Olje- og energiminister Åslaug Haga varsler mer støtte til investeringer i infrastruktur for fjernvarme og mer penger til bioenergi.

Hun trekker også frem innsatsen for fangst og lagring av CO2 på Kårstø og Mongstad.

— Dette er tidenes CO2-satsing, sier Haga.

Norges Naturvernforbund deler ikke energistatsrådens begeistring.

— Regjeringen skryter av at de samlet bruker nesten 25 milliarder kroner til miljø- og klimatiltak. Samtidig bruker de 25 milliarder til direkte investeringer på sokkelen, som vil bidra til økte CO2-utslipp. Nettoresultatet for klimaet blir negativt, sier leder Lars Haltbrekken.