For første gang skal norske ledere testes for emosjonell intelligens i et forskningsprosjekt. Et av målene er å finne ut hvilken betydning ledernes egenskaper og følelsesmessige kompetanse har for de nærmeste medarbeidernes stress, helse og trivsel.

Ledernes evne til å sette seg inn i hvordan medarbeiderne har det, blir stadig viktigere, mener psykolog Geir Kalstad i Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole. Han tror manglende følelsesmessige evner hos lederne øker faren for konflikter, utbrenthet og stress.

— I dag går organisasjonene gjennom store endringer. Da trenger lederen en god porsjon emosjonell intelligens for å beholde sunne og friske medarbeidere, sier han.

Anerkjennelse og selvrespekt

For også i arbeidslivet dreier det seg om følelser, anerkjennelse, selvrespekt og om å stoppe i tide. For lederen kan det handle om å identifisere en nagende uro i magen. Kanskje er en beslutning organisasjonen er i ferd med å ta rett og slett gal. Eller problemet ligger i arbeidsstokken. En medarbeider kan være såret og ydmyket av en tilsynelatende uskyldig kommentar. Kanskje jobber en medarbeider fletta av seg, samtidig som livet der hjemme er i ferd med å gå i grus.

— I det fleksible arbeidslivet, med faren for grenseløse dager, kan arbeidstakerne trenge hjelp til å sette grenser. Lenge har vi sett på følelser som noe som kommer i veien for rasjonelle beslutninger. Men hjerneforskningen har vist at det hele tiden sendes signaler frem og tilbake mellom hjernens tankemessige sentrum og emosjonelle sentrum. Noen tror de kan parkere signalene. Men følelsene påvirker oss enten vi vil eller ikke, sier Kalstad.

De vanskelige samtalene

I tider med nedbemanning og omorganisering settes ikke minst lederens emosjonelle evner på prøve. Da må han eller hun føre de vanskelig samtalene - om omplassering, endring av arbeidsoppgaver, førtidspensjonering eller i verste fall oppsigelse.

— Egentlig handler det om tre samtaler. Det første nivået gjelder fakta i saken. Det er gjerne de vi snakker om. På neste nivå har vi følelsessamtalen. Den ene parten - eller begge to - kan kjenne seg ydmyket, sint eller såret. Men disse følelsene blir sjelden lagt på bordet. Kanskje tenker han eller hun: Nå blir jeg overkjørt. Noe annet er det om vedkommende sier: Jeg opplever at du overkjører meg, og jeg blir forbanna. På det tredje planet handler den vanskelige samtalen om identitet. Hvem er jeg, blir jeg bekreftet som person.

— For at den andre parten skal gå ut av samtalen med selvrespekten i behold, er det viktig at lederen greier å håndtere følelsene på en god måte. Også for dem som blir værende igjen i organisasjonen, er det viktig å ha en opplevelse av at dette er gjort på en bra måte. Ellers risikerer de selv å sitte igjen med dårlig samvittighet, sier Kalstad.

Kan læres - til en viss grad

Han understreker at emosjonell intelligens ikke erstatter tradisjonelle lederegenskaper. - Dyktighet i økonomoni, administrasjon og strategi er like viktig for en leder som før, sier Kalstad.

Han driver med lederutvikling og svarer både ja og nei på spørsmålet om emosjonell intelligens kan læres. - Noe er utdelt, noe modnes med alder og erfaring. Men noen ferdigheter kan læres. Evnen til empati, til å leve seg inn i andre mennesker, kan trenes opp hos folk med et normalt sjelsliv, sier psykolog og lederutvikler Geir Kalstad.

Av AGNETHE WEISSER

Bergens Tidende/Adresseavisen

- Følelsene klarer jeg ikke å koble ut. De bruker jeg, sier Berit Rian (46). Det har ikke hindret filologen i å klatre nesten til topps i Fokus Bank, siden hun i 1984 begynte som korrespondent i daværende Forretningsbanken. Nå sitter hun som divisjonsdirektør for personmarked, med ansvaret for 200.000 kunder og 500 ansatte over hele landet. De nærmeste medarbeidere er selv ledere. At Rian bringer følelser inn på jobben, kan lederen for bankens callsenter, Asbjørn Bredesen bekrefte. Men lar han seg påvirke? – Jeg håper det. Slik jeg ser det, handler lederskap også mye om å forstå mennesker, om å bry seg, på samme måte som med venner og familie, sier han.
FOTO: MIKAELA BERG