Det var Jakobsen som gikk til PST med mistankene om bombeplaner, men han ble likevel tiltalt.

Da han tok kontakt med PST, hadde de allerede han og hans to kamerater under overvåkning.