Det er ikke lenger noen forskjell på kvinner og menns røykevaner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Sammenlignet med andre land i Europa ligger Norge litt over gjennomsnittet.

I de fleste vesteuropeiske land synker andelen dagligrøykere, og langt flere menn enn kvinner slutter å røyke. I Sverige og Nederland er andelen mannlige røykere nesten blitt halvert i løpet av de siste 30 år.

I Norden er det bare danskene som røyker mer enn oss. Hele 38 prosent av danskene røyker daglig mens tallene for Sverige og Finland er 22 prosent. Gjennomsnittet i EU ligger på 29 prosent.

NTB