Samtidig sier 61 prosent at de er meget eller ganske interessert i skolepolitikk. Tallene kommer fram i en undersøkelse Synovate MMI har gjort for NHO, skriver Aftenposten.

Nesten halvparten av de spurte, 48 prosent, mener at kvaliteten på barneskolen er god, mens 42 prosent hadde samme oppfatning om videregående skole. Ungdomsskolen var det skoletrinnet de spurte hadde minst tiltro til. Skoletrinnene sett under ett, svarte 33 prosent av kvaliteten var ganske god.

Fordelt på partier er det SV-velgerne som er mest interessert i skole. Hele 91 prosent av dem svarer at de er det, og 64 prosent av dem svarer at de er godt fornøyd med kvaliteten på norsk skole. Bare 36 prosent av Ap-velgerne er fornøyd, mens kun 29 prosent av Frps velgere og 27 prosent av Høyre-velgerne er fornøyd med norske elevers kunnskaper og prestasjoner.

Undersøkelsen er gjort etter at to internasjonale undersøkelser offentliggjort i begynnelsen av desember, viste at norske skoleelver sakker etter elever i andre land.