Halvparten av de spurte, 48 prosent, sier de norske styrkene bør sendes hjem fra Afghanistan. Samtidig svarer fire av ti, 38 prosent, at soldatene bør bli værende. 14 prosent er usikre eller vil ikke svare, skriver Klassekampen.

Motstanden er desidert størst blant dem som stemmer på Rødt. Også blant Sosialistisk Venstrepartis velgere er det flertall for å sende soldatene hjem. Blant velgerne til Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti er det derimot flertall for å beholde de norske soldatene i Afghanistan.

Filmskaper og fredsaktivist Erling Borgen mener målingen viser at politikerne er i utakt med folkemeningen.

Målingen viser videre at det er flest tilhengere av å beholde nordmennene blant de yngre aldersgruppene. Når det gjelder utdanning er det de bedre utdannede som mener styrkene fortsatt bør være i Afghanistan. Trenden er den samme hvis man ser på inntektsgrunnlag.

Fordelt etter bosted viser målingen at flest nordlendinger vil ha soldatene hjem.

Sentio har også spurt folk om de mener styrkene bør sendes til Sør-Afghanistan eller beholdes i nord. 61 prosent sier styrkene bør forbli i nord. 14 prosent vil sende dem til Sør-Afghanistan, mens 25 prosent ikke vet hva som er best.