Det viser tall basert på den nyeste levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kvinner holder vekten bedre. «Bare» 36 prosent av kvinnene er i klassen overvekt, og det er også færre ekstremt overvektige kvinner enn menn.

Undersøkelsen, som gjengis i siste nummer av fagtidsskriftet NSD-nytt (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste), viser tydelige kjønnsforskjeller. Mens flertallet av kvinner er bevisste på å holde vekten nede, og i stor utstrekning også klarer det, har de fleste menn et mye mer avslappet forhold til ekstrakiloene som renner på.

Slanker seg ikke

Kim Hjellvik og Anders Mathiesen tenker ikke så mye på vekten. Bare når det virkelig trengs, ifølge dem selv.

— Etter tre uker på ferie har jeg blitt fem kilo tyngre. Jeg skylder på romservice, sier Hjellvik.

Derfor svettet han over apparatene på Nautilus treningssenter i går. Hjellvik er som menn flest. 15 kilo for mye, ifølge ham selv.

— Jeg slanker meg ikke, men prøver jo å holde vekten litt i sjakk. Damen pusher meg av gårde på trening når det blir for ille, sier Mathiesen.

Førtiåringene er tjukkest

— Det skal mye til før menn ser at de har et vektproblem og søker hjelp, forteller Anlaug Totland, regionsleder for Vestlandet i Grete Roede.

— Enten må de få det svart på hvitt fra fastlegen sin, eller så er det samboeren som pakker det fint inn for dem.

Derfor er bare 1 av 14 slankekurs i regi av Grete Roede i Bergen beregnet på menn. Men når mennene først tar fatt i problemet, går det sport i det.

— De har ofte et godt utviklet konkurranseinstinkt, og det ser vi igjen på resultatene.

Tall fra SSB viser at førtiåringene er aller feitest. Menn i alderen 45-66 veier i gjennomsnitt fire kilo mer i dag enn for ti år siden. Men ifølge Totland tar de unge innpå.

— Unge menn i studietiden sitter mye i ro foran datamaskinen og spiser kioskmat flere ganger i uken.

For å oppnå varige endringer er det to ting som må til, ifølge Totland. Det ene er kostholdsendring, det andre er økt mosjon.

Kjønnsforskjeller

Norske menn har lagt på seg jevnt og trutt de siste 30 årene. For kvinner ser kurven annerledes ut. Kvinner gikk ned i vekt på 1970-tallet, men har siden økt jevnt de siste 15 årene.

Forskjellen på kjønnene avslører seg også i ulikhetene når det gjelder undervekt. 5.8 prosent av alle norske kvinner er undervektige, mens bare 1.3 prosent av mennene havner i denne enden av skalaen.

Når det gjelder ekstrem overvekt, er kjønnsforskjellene mindre. 9.7 prosent av mennene befinner seg i denne gruppen, men det gjør også åtte prosent av kvinnene.

Spiser mer, trener mindre

Sidsel Graff-Iversen, forsker ved Folkehelseinstituttet forklarer fedmeøkningen med ubalanse i energibruken. Vi spiser ganske enkelt mer enn vi burde.

— Fysisk aktivitet både på jobben og i fritiden har gått kraftig ned. Resultatet blir at vi spiser som om vi skulle hatt et større energiforbruk, sier forskeren.

Graff-Iversen mener fedme ikke nødvendig er et større problem hos menn enn hos kvinner, slik statistikken viser.

— Menn og kvinner har ulik kroppssammensetning, men det tar ikke Body Mass Index (BMI) hensyn til. Den skiller ikke mellom fett og muskler, og det blir urettferdig overfor menn som har mer muskulatur.

HOLDER VEKTEN I SJAKK: Kim Hjellvik og Anders Mathiesen slanker seg ikke, selv om de godt kunne vært noen kilo foruten. Det skal ikke mer til enn en Cola light i stedet for Cola for å bedre samvittigheten, sier Hjellvik.
Sævig, Rune