Av de omtrent 110.000 lærerne i de offentlige skolene, var over 44.000 over 50 år i fjor høst, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Lærernes alderssammensetning varierer kraftig i de forskjellige fylkene. I Finnmark var bare drøyt 28 prosent over 50 år i fjor høst, mens tallet for Aust-Agder var 46 prosent.

Andelen godt voksne lærere er størst på de videregående skolene og på høyskolene. 48 prosent av disse lærerne har rundet 50 år.

(NTB)