Det viser en fersk meningsmåling som Norsk Respons har utført på vegne av Grunnlovskonferansen 2005, som arrangeres i Bergen 14. — 15. november.

Et representativt utvalg på 1000 personer over 18 år er denne uken blitt kontaktet på telefon, og har gitt uttrykk for sine holdninger til ulike temaer som berører vår grunnlov og konstitusjon.

Fra 0,06 til ti prosent

Resultatene ble lagt fram av professor Frank Aarebrot på en pressekonferanse i Oslo i dag. Til stede var også professor Jan Fridthjof Bernt, høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils Øy.

— Ved folkeavstemningen i 1905 var det bare 184 personer, eller 0,06 % av dem som deltok i avstemningen, som stemte i mot oppløsning av unionen med Sverige. Selv om majoriteten i befolkningen ville ha stemt på samme måte i dag, er det meget interessant at en andel som tilsvarer velgeroppslutningen om regjeringspartiene Kr.F. og Venstre til sammen, i dag ville ha fortsatt unionen med Sverige, sier Aarebrot.

Menn vil ha union

Av underlagsmaterialet fremgår det at langt flere menn enn kvinner i dag ville ha stemt mot oppløsning av unionen med Sverige.

Det fremgår også at velgerne til Venstre og Fr.p. i større grad enn gjennomsnittet ville ha stemt i mot unionsoppløsning i dag.

Blant tilhengere av norsk EU-medlemskap er det 15 % som ville ha stemt i mot unionsoppløsning, mens det blant EU-motstanderne er 7 % som deler dette synet på union mellom Norge og Sverige.

Vil ha kongedømme

I 1905 ble velgerne også bedt om å ta stilling til statsform. Ved en tilsvarende folkeavstemning i dag ville 61 prosent ha gått inn for kongedømme og 34 prosent for republikk. 5 % er usikre på hvilken statsform Norge bør ha.

JA TIL SØTA BROR: - Meget interessant at så mange ville ha stemt nei til oppløsning av union med Sverige, mener professor Frank Aarebrot.
JAN M. LILLEBØ
NORSK KONGE?: En av ti vil ha union med Sverige, samtidig som et flertall vil ha kongedømme. Med andre ord vil en god del nordmenn ha Carl Gustaf som norsk konge...
SCANPIX