I februar gjennomførte Berit Skog, som er førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim, en undersøkelse blant 486 personer i alderen 15 til 24 år i Oslo og Stavanger. Noen av funnene hennes er at 10 prosent av ungdommene hadde sendt tekstmelding til debatter på TV.

Prosentvis var det nesten like mange 15-åringer som 24-åringer som hadde sendt melding. Aktiviteten var størst blant 16— og 17-åringene, skriver Aftenposten.

Flere gutter enn jenter, 14 prosent av guttene og 7 prosent av jentene, hadde sendt melding til debattprogrammer på TV. Blant de spurte under 16 år hadde 19 prosent av guttene sendt melding, men bare 3 prosent av jentene hadde gjort det samme.

– Dette kan nok skyldes at temaene som tas opp i debattene, ikke oppleves som like engasjerende av de to kjønn, sier Skog.

De unge blir ikke fristet til å taste meldinger under politiske eller samfunnsaktuelle debatter. 10 prosent hadde sendt melding til debatter, mens 13 prosent hadde vært med på chatting som Svisj og Mess-tv.

TV 2s avstemninger i «Idol» er imidlertid mest pop. 9 prosent av 24-åringene, 27 prosent av 18- og 19-åringene, 24 prosent av 16- og 17-åringene og hele 41 prosent av 15-åringene har klare meninger om hvem som skal eller ikke skal gå videre i «Idol».

Idiotisk pengebruk? Si din mening!