Samfunnsvitere og humanister blir oftest sparket ut fra studiene. 1.408 samfunnsvitere og 1.073 humanister mistet studieretten i løpet av fjoråret, mens kun legestudenter og ti tannlegestudenter opplevde det samme.

Utdannings— og studieansvarlig i Studentparlamentet, Kristian Meisingset, er overrasket over tallene.

– Det er overraskende mange som blir sparket ut. På den annen side er det ikke rimelig at man skal få være student ved UiO og oppnå masse fordeler dersom man egentlig ikke studerer her, sier han til Universitas.

De fleste studentene mister studieretten på grunn av for lav studieprogresjon. Etter at kvalitetsreformen ble innført i 2003, må studenter produsere minst 30 studiepoeng i løpet av ett år for å beholde studieplassen. Tidligere kunne man beholde studieretten i nesten ubegrenset tid.

Tor Egil Førland, studiedekan ved Humanistisk fakultet, synes ikke det er urimelig å forvente at studentene gjør en innsats:

– Jeg synes ikke det er for mye å forvente at studenter tar 30 studiepoeng på et studieår når det normale er 60. Det er programstudenter som risikerer å miste plassen. Disse studentene investerer vi mye ressurser i, og vi må kunne forvente at studentene er aktive og tar eksamener, sier han.