Beregninger gjort for NRK viser at hele 11 prosent av arbeidsstokken i Norge går på uføretrygd. Hver tiende arbeider er ufør, og veksten er størst i aldersgruppen mellom 25 og 29 år.

Professor i etikk, Guttorm Fløystad, tror en viktig årsak til trygdeutviklingen er at nordmenn har blitt alt for selvopptatte.

– Det er velkjent fra historien at en materialistisk kultur stimulerer selvopptattheten og svekker fellesskapsfølelsen og tilhørigheten, sier han og mener at terskelen for å søke om trygd er blitt lavere.

– Det er lettere fordi det er så mange som er trygdet, slik at de på en måte understøtter hverandre og legitimiteten i å være utenfor arbeidslivet og motta trygd, mener Fløystad.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) er ikke enig med professoren.

– Hovedårsaken er at vi i for lang tid har vært for dårlig til å gripe fatt i folk som er i ferd med å ramle ut av arbeidslivet. Når folk har vært sykemeldt i ett år, så er det en veldig, veldig liten andel som noen gang kommer tilbake i jobb, sier Hanssen.

Han mener derfor at myndighetene må ta tak i problemet mye tidligere og at det kan hjelpe til med å få antall uføretrygdede ned.