Fire år etter turnus gjelder dette for én av seks. Dette viser doktoravhandlingen til forskningsstipendiat Reidar Tyssen ved Universitetet i Oslo, skriver studentavisen Universitas.

Vet ikke nok 400 nyutdannede leger har deltatt i undersøkelsen, som er den første i sitt slag i Norge.

Tyssen mener studiestedene bør bli bedre til å forberede studentene på hvilke belastninger som venter dem i legegjerningen.

–Studentene er godt faglig forberedt, men de vet kanskje ikke nok om hvilke psykiske belastninger som møter dem i arbeidslivet, sier Tyssen til Universitas.

Ifølge Tyssens undersøkelse hadde de fleste som oppga behov for hjelp det siste året, ikke søkt om hjelp.

Tyssen fant at årsaken til psykiske problemer hos de unge legene, var den enkeltes sårbarhet, samt opplevd studiestress og følelsesmessig krevende pasientarbeid. Årsaksfaktorene var de samme for begge kjønn.

Etablere støtteapparat Leder i Yngre legers forening (YLF) Bente Kristin Johansen, er kjent med de psykiske problemene hos legestudenter og mener det er viktig å etablere et skikkelig støtteapparat som kan ta imot medisinstudentene når de går ut i turnus.

YLF har spesielt vært bekymret for studenter i distriktsturnus, som ofte står alene med et stort ansvar. Frykten for å gjøre feil bidrar til en ekstra stresset hverdag.

–Det er viktig å skape en kultur der man erkjenner at feil faktisk forekommer, sier Johansen. Hun mener dette kan bidra til å lette det psykiske presset.

Tyssen, som skal forsvare sin doktorgradsavhandling 29. mars, mener at leger som har søkt hjelp for psykiske problemer, bedre kan hjelpe pasienter med lignende problemer.

NTB