Spørreundersøkelsen er blitt gjennomført blant 900 lærere, i regi av Utdanningsforbundet og TV 2.

Undersøkelsen viser at en av fem lærere siden 2000 har fått alvorlige trusler mot seg fra elevene. I tillegg har en av seks blitt angrepet, noe som på landsbasis tilsvarer 11.000 lærere.