Tone Hertzberg og NTB

Det viser en undersøkelse utført av analysebyrået InFact for NKS Fjernundervisning blant 1006 nordmenn over 25 år.

Totalt er det 22,6 prosent som har vurdert å ta mer utdanning, mens 5,5 prosent holder på med etter— og videreutdanning. Det er stor forskjell mellom kjønnene: Hele 28 prosent av kvinnene kan tenke seg mer utdanning mot 17 prosent av mennene. Blant kvinnene er det 6,7 prosent som holder på med etter- og videreutdanning, mens tilsvarende andel blant mennene er 4,3 prosent.

Økonomi og administrasjon

Undersøkelsen som NKS Fjernundervisning har gjort, viser at 16,1 prosent ville valgt yrker innenfor økonomi og administrasjon hvis de skulle velge yrke på nytt, mens 15,1 prosent ville valgt helse- og sosialfaglige yrker. 8,7 prosent ville valgt skole og oppvekst.

Yrker innenfor medier og kommunikasjon blir foretrukket av 5,9 prosent, mens 5,7 prosent ville valgt språk og litteratur, 4,5 prosent kultur og musikk og 3,5 prosent markedsføring.

Den største kategorien er imidlertid «andre yrker» med 40 prosent.

— Vi ønsket å lodde interessen for den typen utdanning vi selv tilbyr, derfor har vi ikke spurt om for eksempel teknologiske yrker, sier direktør Dagny Blom ved NKS Fjernundervisning til NTB.

To kategorier

Hun sier at generelle fag som økonomi, administrasjon og ledelse er noe folk enten føler at de mangler for å utføre sin nåværende jobb, eller gjerne skulle hatt for å komme inn i nye yrker.

— Vi ser det også på nettsiden vår. De fleste treffene handler om økonomi, administrasjon og ledelse. Det er to typer arbeidstakere som søker seg til slik utdanning: De som trenger det for å bli bedre i jobben sin, og de som trenger utdanning for å få ny jobb, sier Blom.

NKS Fjernundervisning tilbyr økonomi og administrasjonsutdanning på høyskolenivå, og samarbeider med fire høyskoler om eksamen og studiepoeng. Mellom 1000 og 1500 studenter tar disse fagene. Innenfor helse og sosialfag tilbyr de videreutdanning for hjelpepleiere.

— Det er ofte kvinner som har jobbet lenge som hjelpepleiere. Etterutdanningen gir dem et nytt innhold i jobben og større arbeidsglede, sier Blom.

Mulighetene finnes

— Vi er stadig i utvikling, men kommer til å holde oss innenfor disse områdene. Mange ønsker å ta etterutdanning, men gjør det ikke. Vi må vise at mulighetene finnes. Det er verken så ensomt eller vanskelig som folk tror, sier Blom.

Interessen for etter- og videreutdanning er størst i Oslo og Nord-Norge, hvis vi slår sammen dem som har vurdert mer utdanning og dem som holder på med etter- og videreutdanning. I Oslo utgjør dette 34,8 prosent, mens det utgjør 33,8 prosent i Nord-Norge.

I aldersgruppen 25-39 år er det størst interesse for å ta mer utdanning. 42,9 prosent har vurdert å ta mer utdanning, mens 8,5 prosent holder på med etter- og videreutdanning. Tilsvarende tall i aldersgruppen 40-59 år er 23,9 og 6,1 prosent, mens det er svært få over 60 år som vurderer mer utdanning.