Salget av mobiltelefoner falt kraftig i fjor mot året før, ifølge ferske tall fra Elektro— og elektronikkbransjen. Totalomsetningen av mobiltelefoner i 2001 nådde 1.203.000 enheter, noe som er en nedgang på 21 prosent i forhold til rekordåret 2000. Da det ble solgt 1.528.000 telefoner.

— Nedgangen er en naturlig følge av at salget i fjoråret var rekordhøyt, samt at forbrukerne venter på ny mobilteknologi som UMTS (tredje generasjons mobilteknologi), sier administrerende direktør i stiftelsen Elektro- og elektronikkbransjen (EE) til nyhetsbyrået Origo.

Et salg på 1,2 millioner enheter er imidlertid eventyrlig i forhold til folketallet og veksten i antall abonnementer for mobiltelefon, påpeker EE-bransjen. Ved årsskiftet lå antallet abonnementer på rundt 3,5 millioner, noe som tilsvarer en penetrasjon på 80 prosent.

Svak økning fremover

Salget synker videre til 1.202.000 enheter i 2002 og tar seg forsiktig opp til 1.301.000 enheter i 2003 når ny mobilteknologi når forbrukerne, ifølge prognosene til EE-bransjen.

Salget av telefoner for det gamle NMT 459/900-nettet lå på 3.000 i 2001. I 2003 har det ventelig falt til 1.000 apparater. Nettet skal foreløpig drives ut 2003, men driftstiden kan bli forlenget. Det er stort sett jegere og fiskere som beveger seg i områder som GSM-nettet ikke dekker som kjøper teknologien, ifølge EE-bransjen.

Det totale salget av PCer i 2001 lå på 487.000 enheter. Nedgangen i volum fra 2000 er på 15 prosent. Men den samlede salgsverdien på 8,670 milliarder kroner er en oppgang. Oppgangen i verdi forklares delvis med større salg av kraftige maskiner egnet for krevende spill. EE-bransjens medlemmer står for om lag 30 prosent av PC-salget til forbrukermarkedet. Salgstallene er derfor i stor grad hentet fra bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

(ORIGO)

NYHET: Nokia 7650 - en av årets nyheter. I fjor kjøpte hver fjerde nordmann ny mobil.
Foto fra Nokias hjemmeside