68 prosent av muslimene som er spurt i undersøkelsen er ikke redd for terror, mens 9 prosent har ikke gjort seg opp noen mening om saken. Det kommer fram i programmet «Dokument 2» som sendes på TV 2 mandag kveld, skriver Vårt Land.

Ifølge avisen er det første gang det er gjennomført en meningsmåling blant muslimer om deres holdninger til integrasjon og internasjonale konflikter.

Frykten er langt større i den norske befolkningen. Her er 55 prosent av de spurte redd for at muslimske terrorister skal utføre et terrorangrep.

Kvinnene som er spurt i undersøkelsen er mer redd for terror enn menn. 28 prosent av muslimske kvinner svarer at de frykter terroraksjoner mot 18 prosent av mennene. Undersøkelsen viser også at bare 14 prosent av de religiøst aktive muslimene frykter terror, mot 25 prosent av dem som ikke er aktive.

Undersøkelsen viser også at det som bor i grisgrendte strøk er mer redd for terror enn andre.

Forsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier at Norge ikke har noen garanti mot terroraksjoner.

– Men foreløpig har terroren skjedd i land hvor det har vært etablert infrastruktur for militante nettverk over tid. I Skandinavia er det kun i Danmark man har avslørt en terrorcelle, men der har man også hatt større ekstremistmiljø siden slutten av åttitallet, sier Nesser til Vårt Land.

Undersøkelsen, som er utført av TNS Gallup for TV 2, er gjennomført før Al Qaida-nettverket gjentok truslene mot Norge i fjor.