100 ansatte og ledere i store, norske selskaper er spurt om sitt syn på korrupsjon og bestikkelser i Ernst & Youngs undersøkelse European Fraud Survey 2011. En av fire av de spurte tror korrupsjon er utbredt i Norge og at problemet har forverret seg gjennom finanskrisen, skriver Dagens Næringsliv.

Leder av privatgranskingen i Ernst & Young, Elisabeth Roscher, mener det er oppsiktsvekkende at 14 av de 100 spurte mener rene pengegaver er greit. Hun er også overrasket over at ikke flere er trent i hvordan de skal unngå korrupsjon.

– Man har betalt en pris for en tjeneste av en agent, og alt kan tilsynelatende se greit ut. Men selskapene bør blant annet ha fokus på at de betaler riktig markedspris og naturligvis at tjenestene er legitime, sier den tidligere etterforskningslederen i Økokrim, som har slik rådgiving som sitt nye virke i Ernst & Young.

Roscher mener norske selskaper bør bli flinkere til å iverksette undersøkelser selv og kontakte politiet ved mistanke om straffbare forhold.