I løpet av de to siste årene er 10.000 gutter havnet i kategorien "svake skrivere", mer enn tre ganger så mange som jentene.

— Disse guttene har ikke utviklet den skrivekompetansen man forventer av 15-16-åringer, sier forsker Kjell Lars Berge ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

Han mener at guttene kan få problemer i samfunns- og arbeidslivet fordi guttenes skriveferdigheter ikke er slik som samfunnet forventer.

Berge er en av tre forskere som står bak KAL-prosjektet der forskerne har analysert eksamensbesvarelser i norsk skriftlig for fire avgangskull i grunnskolen i perioden 1998-1999 og 2000-2001.

Forskningen viser også at 28 prosent av jentene fikk karakteren 5 eller 6 på eksamensbesvarelsen, fikk 12 prosent av guttene det samme.

I 2001 valgte flest gutter oppgaver som gir dårlig karaktermessig uttelling. Skjønnlitterær skrivemåte gir best uttelling på eksamen.

(NTB)