Undersøkelsen gjengis i den nyeste utgaven av New England Journal of Medicine. Den viser også at halvparten av til-fellene kan forebygges med såkalte lavmolekyler — blodfortynnende medisin - som rutinemessig anvendes ved store operasjoner, skriver Dagsavisen.

Undersøkelsen omfattet 440 pasienter med brukket ankel. Pasientene hadde fått beinet gipset i minst fem uker. 19 pro-sent av disse fikk blodpropp.

— Vi er klar over at det med skader følger en risiko for blodpropp. Det er vanskelig å vite om blodproppen skyldes selve skaden, som kan ødelegge blodkarene og dermed blodets koaguleringsmekanismer, eller om blodproppen skyldes for trang gips, sier seksjonsoverlege Knut Melhus ved skadeavdelingen på Ullevål universitetssykehus til avisen. (NTB)