De to tidligere olje— og energiministrene Olav Akselsen og Ranveig Frøiland viser til den gigantiske Snøhvitutbyggingen, LNG-fabrikken i Øygarden og etableringen av Naturkraft AS, som ektefødte resultater av en paring mellom partiet og de store statsdominerte selskapene.

Å bruke samtaler og forhandling om konkrete prosjekter, er selvsagt ikke det eneste virkemidlet i partiets næringspolitikk, men likevel en praktisk måte å drive politikk på som skiller Arbeiderpartiet både fra Høyre og SV.

Akselsen og Frøyland mener SV går altfor langt når partiet vil kjøpe tilbake aksjer i Hydro, Telenor og Statoil og bruke eiermakten til å styre disse selskapene. Samtidig mener de to at regjeringens nøytrale næringspolitikk, der de heller ikke gjør noe for å prøve å påvirke beslutningene i de store statskontrollerte selskapene, blir altfor passivt.

— Da Einar Steensnæs var olje- og energiminister, snakket han jo ikke med oljeselskapene i det hele tatt, hevder Akselsen.

Forhandlet frem Snøhvit

— Utbyggingen av Snøhvit hadde vært til vurdering i årevis, da Schjøtt-Pedersen som finansminister og finnmarking kalte inn Statoil til samtaler om dette prosjektet. Finansdepartementet fikk da tilgang til Statoils lønnsomhetsberegninger for prosjektet. Neste spørsmål fra Schjøtt-Pedersen var hvilke tiltak myndighetene kunne bidra med for å få det store gassfeltet opp fra skuffene. Det viste seg at en endring av avskrivningsreglene som samlet ga en skattelette på en milliard, var det som skulle til. Og da snakker vi om en utbygging som vil gi staten inntekter på 60 - 70 milliarder kroner tilbake, sier Akselsen.

Øygarden fikk fabrikk

Som olje- og energiminister var han selv med å forhandle med Statoil for å få bygget LNG-fabrikken på Kollsnes.

Lauritz Eidesvik på Bømlo ville gjerne bruke gassdrevne motorer på sine nye forsyningsskip i stedet for diesel. Dette ble såpass mye dyrere, at Statoil som skulle leie skipene, ikke uten videre ville være med på det. Akselsen tilbød da Statoil en godtgjørelse for de reduserte utslippene i et fremtidig kvotesystem.

— To forsyningsskip drevet på naturgass, ville bety en betydelig reduksjon av NOx utslippene, samtidig som vi fikk bygd opp en LNG-fabrikk og infrastruktur rundt denne. Dermed kunne atskillig flere bytte ut olje, med mer miljøvennlig naturgass langs kysten, sier Akselsen.

Ikke mulig med Bondevik

Han føler seg sikker på at disse skipene og LNG-fabrikken aldri ville blitt noe av med dagens regjering.

Ranveig Frøiland trekker frem etableringen av Naturgass AS som vil bygge gasskraftverk. - Det kom i stand etter at vi i regjering hadde ført samtaler med Statoil, Hydro og Statkraft for å få dette til, sier Frøyland.