TOR LEIF PEDERSEN

De to venninnene er Else Kristin Foss Vikenes, seksjonsleder i Bergen kommune, og Irene Ekerhovd, fylkesrevisor i Hordaland.

Else forteller til Bergens Tidende at dette blir syvende sesongen hun jakter på villrein. Irene har ikke jaktet på villrein før.

— Første året jeg var på villreinjakt, foregikk den i Njardarheimen der jeg var med på opplæringsjakt, forteller hun.

- Intenst møte med naturen

— Senere har jeg jaktet på Hardangervidda vest, med base enten i Vivelid, på Litlos eller i Hadlaskard. I år har vi kjøpt et kort i fellesskap gjennom Bergens Jæger- og Fiskerforening. Jakten skal foregå i Nordfjella og vi kommer til å ha base enten på Geiterygghytta eller i Lordebu på Geiteryggen. Du kan være trygg på at vi gleder oss, sier Else med glad røst. På spørsmål om hva som fascinerer med reinsjakten, svarer hun:

— Når jeg er på reinjakt, opplever jeg fjellet på en helt spesiell måte. Sansene blir utrolig skjerpet, jeg opplever naturen rundt meg så intenst, sier Else.

Vanskelig å få jaktkort

I dag starter årets villreinjakt. I år har det vært verre enn vanlig å få tak i jaktkort. De heldige er klare til å felle sin andel av jaktkvoten på vel 8000.

I 2003 ble det felt 4417 villrein i Norge. Men antallet varierer. I 1984 var tallet på felte villrein 12.626.

Nærmere 10.000 jegere jakter villrein. Stadig flere kvinner deltar i reinsjakten.

Hardangervidda en det desidert viktigste villreinområdet i Norge. Men i år er det vedtatt at det ikke skal jaktes villrein her. Grunnen er at man ville øke antallet villrein.

På Vestlandet skal det i år jaktes villrein i Skaulen-Etnefjella, i Nordfjella (området mellom Finse - Hallingskarvet - Aurland), Fjellheimen (Vikafjellet), Lærdal - Årdal, Vest-Jotunheimen, Førdefjella og Sunnfjord. I fjor ble det i disse områdene felt i alt 756 dyr. Vanligvis vil dette tallet ligge langt høyere når det er «normal» felling på Hardangervidda.

Merkes i Bergen

I år er det ekstra vanskelig å få kjøpt jaktkort fordi de mange tusen kortene som vanligvis blir solgt på Hardangervidda, ikke selges i år. Dette har blant annet jegere i Bergen fått merke, forteller formann i Bergens Jæger- og Fiskerforening, Atle Norderhaug til Bergens Tidende.

— Generelt er det vanskelig for byfolk å få kjøpt seg kort på statsallmenningene til villreinjakten, og i år er det ekstra vanskelig. Det er større press for å få kjøpt kort på de andre jaktområdene når det ikke jaktes på Hardangervidda, sier Norderhaug.

VILLREINJEGERE: Else Kristin Foss Vikenes (t.v.) og Irene Ekerhovd skal til fjells for å jakte villrein.<p/>FOTO: VEGAR VALDE