Kontrasten til de siste meningsmålingene der Frp får rundt 30 prosents oppslutning, er dermed stor. Valgforskerne Frank Aarebrot og Bernt Aardal mener avstanden mellom eliten og folk flest er blitt større.

Ifølge undersøkelsen stemmer den norske samfunnseliten på Arbeiderpartiet og Høyre. Elitekvinnene stemmer rødere enn mennene. 45 prosent av kvinnene stemmer på Arbeiderpartiet og 25 prosent på SV. Høyre scorer best blant menn.

Undersøkelsen bygger på intervjuer som Statistisk sentralbyrå har foretatt blant det øverste sjefssjikt innen politi— og rettsvesen, Forsvaret, de største bedriftene og konsernene, organisasjonene i nærings- og arbeidsliv, kirke- og kulturliv, de store frivillige organisasjonene, forvaltning, departementer og politiske institusjoner og medier.

(NTB)