— Skolen blir ikke bedre av at den holder det hemmelig hvordan elevene gjør det. Jeg tror alle, både skolen, elever, lærere og foreldre, tjener på åpenhet omkring resultatene, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet til Bergens Tidende.

Kvalitetsportal

Det var kvalitetsutvalget, ledet av Astrid Søgnen, som før sommerferien kom med sin første innstilling, der det foreslo å opprette en kvalitetsportal. Det vil ha en nettbasert kvalitetsportal for grunnopplæringen her til lands. Hensikten skal være å gi skolen og skoleeieren et verktøy som kan brukes til å vurdere og utvikle kvaliteten i skolen. Systemet skal være åpent, så alle kan se hvor gode elevene og skolene er.

— Jeg regner med å ha en nasjonal kvalitetsportal på luften om et år. Stor motstand mot den venter jeg ikke, sier Kristin Clemet. Allerede før skolestart har hun sendt ut på høring til elever, lærere, foreldre og andre hva de mener en slik portal bør inneholde. Hun vil ha svar innen 14. august. Vil du delta, kan du gå inn på siden odin.dep.no/ufd/og klikke deg inn. Databankens innhold

Det er ennå ikke avgjort hva som skal legges inn i databanken om skolekvalitet. Kvalitetsutvalget foreslår at det legges inn resultater av prøver og tester, samt informasjon og prosesskvalitet og strukturkvalitet ved skolen. Utvalget vil teste elever i 2., 4. og 9. klasse, samt 2. årstrinn i videregående skole i norsk, engelsk og matematikk. I norsk er det både lese- og skriveferdighetene som skal testes.

— Du legger stor vekt på å teste elevenes ferdigheter i lesing og matematikk. Selvbilde, modenhet og evne til samarbeid kan vanskelig måles. Hvordan vil du sikre at disse sidene utvikles?

— Jeg vil sikre at kunnskap og dannelse går hånd i hånd, sier Kristin Clemet. Hun ser ingen motsetning mellom et godt læringsmiljø og et menneskelig godt miljø. Samtidig vet hun at motivasjon er viktig. Ingen kan få en utdannelse. Vi må alle anstrenge oss og ta en utdannelse. Prosessene som skal kvalitetsvurderes er lærerens forhold til sitt arbeid, lærernes samspill med elever og lærlinger, og elevenes samspill seg imellom. Også forholdet til foreldre og næringslivet skal vurderes.

Skolens bygninger, utstyr og økonomi vil være blant strukturene som skal vurderes. Dessuten er det aktuelt å vurdere lærernes kompetanse, personaltetthet og elevgruppens størrelse og sammensetning.

Kristin Clemet.