Samtlige av ungdomsskolene Aftenposten har vært i kontakt med hadde opplevd at elever leverte inn skolearbeider som de hadde kopiert delvis eller helt fra nettet.

– Den pedagogiske metoden der elevene leverer inn skriftlige arbeider har seiret i skolen. Det har alltid vært mulig å plagiere – som å skrive av leksikon og faktabøker. Men nå er det fantastisk mye enklere, sier prosjektleder Stig Roland Rask i den svenske Stiftelsen for kunnskaps— og kompetanseutvikling, som mener at fusket blant elevene først og fremst er et pedagogisk problem.

Prosjektleder Heidi Arnesen Austlid i IKT Norge tror mange elever ikke er moralsk klar over at kopieringen er fusk.

– Det er hårreisende at lærere må bruke masse tid og ressurser på å finne ut om elevene har jukset, i stedet for å lære dem hvordan de bruker kilder, mener Austlid, som har ansvar for læringsspørsmål og kunnskapsteknologi i IKT Norge.

Hun mener lærerne har for lite kunnskap og skolene har lagt for liten vekt på kildebruk.

– Det er ikke galt å låne fra andre. Men det er viktig å fortelle hvem du har lånt det av, sier Austlid.