— Dette er helt supert. Jeg er kjempefornøyd, sier Karoline Myklebust, leder for Elevorganisasjonen i Hordaland, til Bergens Tidende. Hun ble ganske sint da elever tidligere i år måtte kjøpe for halv pris eller leie bøker skolen hadde fått gratis fra staten.

Trond Giske sørget som utdanningsminister for at landets videregående skoler fikk 200 millioner kroner til kjøp av lærebøker. Hensikten var at elevene skulle få låne dem gratis. Det var disse bøker enkelte skoler begynte å selge eller leie ut da ordningen ikke ble fulgt opp av Kristin Clemet.

Trond Giske var selv sjokkert da han fikk vite om salget og mente bøkene var elevenes og ikke skolens eiendom. Departementet har selv gjort det klart at det var forutsetningen at pengene i sin helhet skulle komme elevene til gode. Fylkene ble bedt om å rydde opp.

I Hordaland har 31 skoler fortsatt med gratis utlån av bøker. Seks skoler har tatt mellom 60 og 100 kroner i leie pr. bok. Seks skoler har delvis latt elevene få låne som før og delvis solgt bøker. Fire skoler har solgt bøkene. Tre av dem har satt pengene inn på en konto som skal brukes i samråd med elevene.

Fylkesrådmannen anbefaler at skolene fortsatt låner bøkene kostnadsfritt ut til elevene så lenge de kan brukes.

— Jeg er godt fornøyd med at Hordaland fylkeskommune tar ansvar og retter opp dette, sier Karoline Myklebust.