Elevrådet ved Kragerø ungdomsskole tar penger fra egen elevrådskasse for å få gjennomført elevenes juletentamen.

Å holde tentamen koster 2.000 kroner, men ungdomsskolen har selv ikke økonomi til å betale for å gjennomføre prøven. Kommunen krever at skolen må spare, melder NRK.

Elevrådet vedtok at de ville betale for tentamen selv, men elevene håper å få tilbake pengene senere.

(NTB)