Ifølge Oslo tingrett truet tiendeklassingen i mai i fjor med å voldta læreren, samtidig som han kom med en rekke obskøne og nedsettende karakteristikker av kvinnen. Han truet også med å voldta hennes datter, skriver Dagbladet.

Tingretten legger i dommen opp til at det i samfunnsstraffen bør inngå et sinnemestringsprogram.