Bankene med de dårligste betingelsene gir bare 0,10 til 0,15 prosent i rente. Det betyr 20 til 30 kroner i året dersom du i snitt har 20.000 kroner på kontoen.

Samtidig skal de fleste bankene ha flere hundre kroner i året for kort knyttet til kontoen og nettbankbruk.

Ifølge en oversikt fra økonomibladet Dine Penger, er det bare en håndfull av de 140 bankene som er undersøkt hvor det lønner seg å ha penger på lønnskonto.

Vi har stilt tre spørsmål til bankene som kommer dårligst ut:

1. Hvor lenge har banken hatt så lav rente på lønnskonto?

2. Hvorfor justeres ikke renten opp i tråd med økningen i det generelle re n tenivået?

3. I dag er det re nt tap for kundene å ha penger på lønnskonto i banken Er det da noen grunn til at de skal ha denne kontoen i banken?

Fokus Bank

Del av Danske Bank, et av Nordens ledende finanskonsern. Direktør for produkter og salg privatmarked Steinar Bjørke svarer.

1. Siden 2003. 2. Renten på lønnskonto står fast på et lavt nivå, uavhengig av det rentenivået i markedet. Det har den gjort og det vil den også gjøre i fremtiden. Vi anbefaler kundene å flytte «overskuddslikviditet» til andre områder med betydelig bedre gevinst.

3. Vi råder ofte kunden til å sette deler av likviditeten på en sparekonto med høy rente og full fleksibilitet for uttak ved behov.

Nordea

Nordisk finanskonsern hvor den svenske stat er største eier. Informasjonssjef Rune Sjøhelle svarer.

1. Vinteren 2006. 2. For det første fordi den ikke ble justert ned da vi nådde bunnen i forbindelse med Norges Banks rentenedsettelser. For det andre fordi det er en helt bevisst strategi å skille mellom brukskonto og kapitalkonto.

3. Ja, det er det absolutt, en lønnskonto kan sees på som en forlengelse av lommeboken. Fra kontoen har man full fleksibilitet for pengene via kort eller nettbank. For sparing anbefales kapitalkonto eller aksjefond.

SpareBank 1 SR-Bank

Den største banken i SpareBank 1 Gruppen. Konserndirektør Thor-Christian Haugland svarer.

1. Siden 14. mars 2007. 2. 135.000 av 200.000 kunder er knyttet til et fordelsprogram, der rentebetingelsene er bedre. Kundene betaler fra 30 til 85 kroner måneden for fri eller delvis fri bruk av banktjenester.

3. Både ja og nei. Vi informerer stadig kundene om at det ikke er lønnsomt å ha mye penger på lønnskonto. Vi har flere sparealternativer der avkastningen er langt høyere.