Enkelte kilder i Dagbladet som Klassekampen har snakket med, rapporterer om salgstall godt under 60.000 på de verste dagene.

I 2005 hadde avisen i gjennomsnitt 162.069 kjøpere per dag, noe som var en nedgang på 21.023 fra 2004. Så sent som i 1999 var Dagbladets opplag på 207.000.

Ifølge Klassekampen skal en katastrofestemning være i ferd med å utvikle seg blant dem som arbeider i Dagbladets papirutgave. Før jul lå opplaget noen uker godt under 120.000, sier kildene.

Virkelig ille har det vært på tirsdager og torsdager, de to dagene i uken hvor løssalgsavisene tradisjonelt selger dårligst. Enkelte snakker om salgstall godt under 60.000, mens de mer moderate hevder de svakeste dagene ligger oppunder 70.000.

Sigurd Allern som er landets eneste professor i journalistikk, tror ikke Dagbladet har nådd bunnen.

— Om tallene er riktige, viser de at Dagbladet fortsatt har potensial for nedgang. Men i fritt fall er aviser aldri. Når fallet stopper, er derimot nær umulig å si. Det vi kan konstatere, er at Dagbladet nå er tilbake hvor de var før den kolossale oppgangen avisen fikk på 1980-tallet etter at de la om til tabloid, sier han.