Kommunen mener de har gjort sitt og legger ansvaret over på Statens vegvesen, skriver Dagsavisen.

51 dager i fjor inneholdt Oslolufta for store konsentrasjoner av svevestøv. Det gjør Oslo til den kommunen med nest flest dager med for høye svevestøvkonsentrasjoner her i landet.

Nå mener SFT kommunen må iverksette nødvendige tiltak for å gi befolkningen den luftkvaliteten de har krav på. Men Oslo kommune mener de har gjort nok og legger skylda for den dårlige lufta over på Statens vegvesen.

– Vi har innført piggdekkgebyr, salting og vasking av veiene. I tillegg betaler vi folk som vil bytte ut de gamle forurensende vedovnene sine med nye rentbrennende ovner, sier byrådssekretær for miljø— og samferdsel Lene Langemyr til Dagsavisen.

Hun mener det er riksveien som er den store svevestøvprodusenten, og legger ansvaret over på Statens vegvesen.

Regionvegsjef Sidsel Sandelien, er ikke enig i at Statens vegvesen har ansvaret for Oslos dårlige luftkvalitet.

– Vi har et felles ansvar. Noen steder er riksveien helt klart problemet, men de kommunale veiene er også et problem, sier Sandelien.