– Det er vanligvis mennesker med alvorlige og dype depresjoner, hvor verken medisiner, samtaler eller annet virker, som får ECT, sier Kjell Martin Moksnes, seksjonsoverlege ved alderspsykiatrisk avdeling, psykiatrisk divisjon ved Ullevål universitetssykehus til Aftenposten.

Sykehuset står bak studien, som ikke sier noe om effekten av bruken, bare om omfanget. Det er lite kjennskap til langtidseffekten av bruk av elektrokonvulsiv terapi.

– Vi vet at ECT er en svært effektiv behandling, men det er forsket og skrevet for lite om denne behandlingen i Norge. Behandlingen har vært sett på som gammeldags, erkjenner Kjell Martin Moksnes.