Norske atferdsbiologer ved Universitetet i Oslo har funnet ut at de eldste søsknene bruker mer penger på hver gave enn sine yngre søsken.

Undersøkelsen er gjort blant 50 norske studenter, som alle både hadde gitt og fått julegaver i fjor. I gjennomsnitt ga studentene bort elleve gaver for til sammen 1.500 kroner, mens de fikk litt mindre tilbake.

Hovedforfatter bak studiet, Iver Mysterud, tror forklaringen på at førstefødte gir mer, blant annet skyldes konkurranse i søskenflokken.

– Mens de eldste av barna ofte vil være litt konservative og like foreldrene, vil de neste i fødselsrekka måtte velge en annen strategi for å få oppmerksomhet og ressurser. Dermed blir de ofte mer opprørske, sier Mysterud til forskning.no .

Jo nærmere man er i slekt, jo flere gaver blir det.

– Blod er generelt tykkere enn vann. Dessuten kan en se tydelige kjønnsforskjeller på antall gaver som gis. Ikke overraskende er det jenter som gir flest julegaver, og som inkluderer venner, sier atferdsbiologen.

Men kjæresten ligger naturlig nok helt på gavetoppen, enten man er eldst, yngst eller midt imellom.