KARI PEDERSEN

ASLAUG EIDE (fakta)

kari.pedersen@bt.no

Skal folk med en million i banken betale halv pris på bussen? Må velstående eldre i fremtiden være innstilt på å kjøpe pleietjenester selv? BT stilte slike spørsmål til tre ungdomspolitikere.

Aps Pål Berrefjord, Høyres Silja Ekeland og SVs Audun Lysbakken kan stå langt fra hverandre i andre saker, men i spørsmålet om de eldres goder er de forunderlig samstemte.

— Feil å frata

Pål Berrefjord: – Vi ønsker å gjøre kollektivtrafikken billigere for alle. Da blir det feil å frata noen eldre honnør-rabatten. Det finnes mange argumenter for å gi eldre rabatt. Blant annet at mange eldre ikke har sertifikat eller helse til å kjøre egen bil.

Audun Lysbakken: - Velferdsløsninger skal være universelle, det er et viktig prinsipp. Å behovsprøve vil dessuten koste mer enn det sparer.

Når det gjelder eldreomsorg er jeg redd for et system der vi åpner for kommersielle tilbud. Det undergraver fort de offentlige løsningene.

Silja Ekeland: - Honnørordningene må vi beholde. Jeg synes heller ikke det er riktig at eldre skal betale for nødvendig pleie selv.

- Skal få råd

— Det sier du selv om det blir din generasjon som må ta skattebyrdene for eldrebølgen?

— Med gode omdisponeringer skal vi få råd til det, sier Silja Ekeland.

Men skattleggingen av eldre er de uenige om. Lysbakken vil øke formues- og aksjebeskatningen.

Silja Ekeland vil fjerne formuesskatten.

— Formuen til den eldre generasjonen overføres før eller siden til barn og barnebarn. Mange yter dessuten store beløp i støtte til barnebarnas utdanning og etablering, påpeker Ekeland.

ISS venter og ser

Anders Lindblad er direktør for ISS Care Partner som blant annet driver sykehjem på anbud. Hans selskap har ingen umiddelbare planer om å lansere private pleieløsninger.

— Min erfaring er at eldre mennesker forlanger at det offentlige betaler for hjelpen de trenger. De har jo tross alt betalt skatt i alle år, sier Lindblad.

ISS-direktøren tror imidlertid at det i fremtiden vil bli et marked for ekstratjenester til eldre: Det offentlige stiller med et minimumstilbud, så blir det opp til dem som kan å betale seg til bedre standard:

— For eksempel kan et offentlig sykehjem garantere at beboerne får komme ut en gang i uken. Da kan de som ønsker det kjøpe seg en eller flere ekstra lufteturer privat, sier Lindblad.