Norge skiller seg dermed vesentlig ut i forhold til eldre i Finland og USA. 98 prosent av eldre mennesker i Finland mener at naboer skal melde fra om overgrep. I Norge er det bare 21,5 prosent som mener det samme.

– Det kan være at skepsisen bunner i at de eldre ikke har tillit til politi og de andre instansene nevnt i undersøkelsen. Og at vi ikke har hjelpeinstanser for eldre utsatt for overgrep over hele landet, sier en av forskerne bak studien, Olaug Juklestad, til VG

Ifølge forskeren kan de store forskjellene også forklares med at overgrep er mer vanlig i Finland enn i Norge, som en mulig konsekvens av mer utbredt alkoholisme.

Undersøkelsen er også gjort blant flere etniske grupper i USA. Disse tallene viser også store forskjeller.

Blant afroamerikanere, hvite og spansktalende i Texas mener hele 90 prosent at naboer skal involvere seg.

Blant innfødte amerikanere og spansktalende i New Mexico mener bare rundt halvparten at naboer skal si fra om overgrep.