Og jo eldre man blir, jo mer tilfreds er man med tjenestene, går det fram av rapporten I aldersgruppen 60 til 75 år, svarer 51 prosent at de er fornøyde med helsevesenet.

Bare 34 prosent av 18 til 44-åringene sier seg tilfredse med tilbudet fra helsevesenet, skriver Dagsavisen.

Hva du gjør på sykehuset har mindre betydning. De eldste er mest fornøyd enten de er alvorlig eller mindre alvorlig syke. Også blant pasientenes pårørende er de eldste den mest tilfredse gruppen.

— En forklaring kan være at eldre har mer toleranse for systemet, de er vant til at ting tar tid. Det kan være at man blir mindre kravstor med årene og man forventer å være syk, fordi det er en del av livet, sier doktorgradsstipendiat Monica Skjøld Johansen, som sammen med forskerkollega Irene Andreassen står bak rapporten. Selv om Skjøld Johansen ble overrasket over at de eldste viste seg å være mest fornøyd med helsetjenestene, ble hun mest overrasket over at nordmenn generelt sier at de er fornøyde med helsetilbudet. - 71 prosent svarer at de er fornøyde eller nokså fornøyde. Bare 11 prosent svarer at de er misfornøyde, forteller hun til Dagsavisen. Leder John Alvheim (Frp) i Stortingets sosialkomité stiller seg svært skeptisk til rapporten, men han er ikke overrasket over at så mange eldre sier de er fornøyde.

— De er vant til å ta til takke med det de får og har mye høyere terskel for å klage, sier han. NTB