Underernæring kan blant annet være resultat av sykdom eller en bivirkning av legemiddel. Risikoen er størst blant gamle og syke pasienter.

Unni Hembre, nestleder i Norges Sykepleierforbund, er ikke overrasket over tallene. Hun mener undersøkelsen bare bekrefter undersøkelser forbundet selv har gjort, skriver Vårt Land.

– Det finnes altfor mange ufaglærte i helsesektoren, som det er viktig å gjøre noe med. Vi må ha flere folk med høyere kompetanse for å sette i gang tiltak som kan bedre dagens situasjon, sier Hembre.

Hun er bekymret over underernæring på institusjoner der pasientene i gjennomsnitt sliter med fire forskjellige diagnoser.

– Underernæring svekker både den fysiske og mentale helsen, noe som gjør det vanskeligere å behandle sykdommene, sier Hembre.

Til høsten skal Sosial— og helsedirektoratet revidere Statens ernæringsråds retningslinjer for kosthold. Seniorrådgiver Henriette Øyen i Sosial- og helsedirektoratet sier de vil se på anbefalinger for hvordan man kan oppdage pasienter som er i risikoen for å bli underernært, samt se på verktøy og konkrete tiltak, blant annet veiing og måling, samt kostholdsplaner og tilleggsernæring.

Hun mener helseinstitusjonene i dag er for dårlige til å oppdage pasienter som er i faresonen.