— Alderen når de går av har innvirkning på hvordan de opplever pensjonisttilværelsen. Jo nærmere de er den regulære pensjonsalderen, jo mindre problematisk mener de overgangen er, sier forsker Einar Øverbye ved Norsk institutt for forskning og oppvekst, velferd og aldring (NOVA), til Dagsavisen.

De eldre tidligpensjonistene trives bedre av mange grunner. Ifølge forskerne er det mindre risiko å bli sett på som avvikende fra normalen når man pensjonerer seg sent. Det er dessuten flere jevnaldrende i samme situasjon hvis man venter med å gå av til vanlig pensjonsalder.

Økonomien er også viktig for trivselen i den forstand at de som går av sent er ferdig med de store investeringer. For yngre uførepensjonister kan økonomien være et problem.

Øverbye opplyser at de norske tidligpensjonistene er de mest negative til pensjonisttilværelsen av de spurte i undersøkelsen. Hovedtendensen er at selvtilliten deres går mer ned enn opp, de kjeder seg mer og er ensomme.

I Finland klarer en større andel tidligpensjonister å tilpasse seg den nye tilværelsen.

(NTB)

NYTER LIVET: Mange velger å nyte pensjonisttilværelsen sin under varme himmelstrøk.
Foto: Jan M. Lillebø