Frank Falch på 81 finner det like graverende at forsikringsselskapene ikke gjør sine kunder oppmerksom på at de ikke er ulykkesforsikret lenger. De får ikke engang redusert prisen på sine bil— eller reiseforsikring, hvor ulykke inngår, til tross for at selskapene da har en lavere risiko på dem som kunder.

— En slik holdning fra forsikringsselskapets side synes dessverre å reflektere den samfunnsmessige holdingen til eldre mennesker, skriver Ole Johan Giertsen i et brev til selskapet sitt, Vesta Forsikring.

Reduseres allerede fra 70 år

Men det er ikke bare Vesta som ikke vil ulykkesforsikre personer over 75 år. Det gjelder de fleste. Bare Gjensidige Nor av de store selskapene har ingen slik aldersbegrensning.

— Det står innledningsvis i de generelle vilkår for passasjerer- og fører- knyttet til bilforsikring, at den er begrenset til 100.000 kroner ved fylte 70 år. Da i tilfelle livsvarig invaliditet eller dødsfall.

— Ved fylte 75 år opphører den helt, sier den pensjonerte advokaten.

Også Vital

Det samme gjelder for generell ulykkesforsikring eller reiselivsforsikring hvor ulykke inngår. Giertsen er som kunde i DnB reiseforsikret gjennom Vital. Også de diskriminerer personer over 75 år ved å kutte selve ulykkesbilen i reiseforsikringen for folk som har passert en slik alder.

— Jeg synes det var naturlig om forsikringsselskapet underrettet meg om dette, sier Giertsen til Bergens Tidende.

Informasjonsdirektør Ingrid Holm Svendsen i Vesta sier at ulykkesforsikring først og fremst er ment å skulle dekke tap av fremtidig inntekt.

— Og det vil jo ikke være så aktuelt for denne aldersgruppen, sier hun.

— Men hvis en 75-åring for eksempel skulle komme ut for en bussulykke og bli invalid, vil vedkommende kanskje trenge penger til å bygge om leiligheten sin, sier Giertsen.

Holm Svendsen innrømmer at slike tilfeller vil kunder over 75 år ikke være dekket for. Hun understreker imidlertid at det meste ved en reiselivsforsikring vil være intakt også etter 75 år.

Bygger på statistikk

— En reiselivsforsikring vil dekke hjemtransport, legehjelp og sykehusopphold i utlandet, uansett alder. Det er selve kapitalerstatningen knyttet til ulykker som faller bort når man er 75 år, sier hun.

— Burde da ikke reiseforsikringen for de over 75 bli billigere, når dere reduserer risikoen.

— Premien er den samme uansett alder. For unge har vi større risiko knyttet til bilen eller ting de har med seg, mens sjansen for å bli syk eller skadet øker med alderen. Prisingen bygger på statistikk som forteller oss hvilken risiko vi tar, sier informasjonsdirektøren.

Giertsen finner det meningsløst at både Vesta og de fleste av deres konkurrenter ikke setter premien ned når de reduserer sin egen risiko så betydelig.

Folk flest aner ikke...

Når det gjelder hans egen bilforsikring i Vesta avslutter han sitt brev til selskapet med en forventning om at premien neste år vil gå ned betydelig.

Frank Falch tror ikke at han og Giertsen er alene om å bli overrasket over at de ikke er ulykkesforsikret lenger. Falch finner det ytterst kritikkverdige at selskapene ikke gjør sine kunder skikkelig oppmerksom på at en så vesentlig forsikringsdel faller bort når de har passert de 75.

DISKRIMINERES: Pensjonert advokat Ole Johan Giertsen mener eldre mennesker diskrimineres når de fleste forsikringsselskap slutter å ulykkesforsikre sine kunder etter de har passert 75 år. Men det forteller de ikke.
FOTO: KNUT STRAND