– De skal ha få hjemmehjelper å forholde seg til, slik at de blir kjent med dem som kommer hjem til dem, sier Dag Terje Andersen (Ap) til NRK.

Han mener dette ikke behøver å koste dersom man er bevisst på organiseringen. Fagforbundets Kjellfrid Blakstad er uenig, og sier at bemanningen må økes hvis dette skal kunne gjennomføres.

– Det er umulig uten å legge pengene på bordet. Det vil koste både med mer bemanning og tilrettelegging av arbeidet og arbeidstidsordningen. Det må ganske sterke virkemidler til for å få dette gjennomført, og ut ifra det vi vet har vi ikke sett noe konkret på det, sier hun.