Et notat utarbeidet at Statistisk sentralbyrå viser at eldre lærere har større faglig fordypning enn yngre lærere.

— Det kommer til å mangle erfarne lærere om noen år, dersom det ikke blir satt inn særskilte tiltak, sier nestleder Par Aahlin i Utdanningsforbundet.

Da Aahlin ble uteksaminert som fysiker i 1976, gikk halvparten av studiekameratene inn i skoleverket. I dag går bare 11 prosent inn skolen. Aahlin anslår at skoleverket kunne trenge samtlige nyutdannede realister (for eksempel fysikere og matematikere) bare for å erstatte de som slutter de nærmeste årene.

Aahlin tror ikke det er mulig å fylle hullene etter eldre erfarne lærer bare ved å satse på nyrekruttering. Tiltak for å etterutdanne yngre lærere er også nødvendig.