Dette er noen av de funn Olga Johannessen har gjort i sitt arbeid med hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Den gode karakteren 2,4 fikk hun da hovedoppgaven denne uken var oppe til vurdering. 69 år gammel er hun den eldste som har tatt pedagogikk hovedfag ved Universitetet i Bergen.

Interessant og krevende

— Det har vært et interessant og krevende arbeid og jeg er vel selv et eksempel på at eldre duger, sier Olga Johannessen i samtale med Bergens Tidende.

Vi møter henne like etter at muntlig eksaminasjon er gjennomført. Hun er lettet og glad for det gode resultatet.

Olga Johannessen har i mange år vært knyttet til Personalavdelingen i Hordaland fylkeskommune. Særlig har hun drevet med bedriftsintern opplæring. Det er ikke minst dette tema hun har konsentrert seg om i sin hovedfagsoppgave. I mer enn et år arbeidet hun på deltid med oppgaven.

Det er bare siste halve året hun har vært student på heltid.

— Studiet har gitt livet en ny dimensjon. Jeg ser at jeg duger på flere felt, sier Olga Johannessen som lurer på om hun skal gi seg i kast med grunnfag i litteraturvitenskap.

Det er bare et par år siden Institutt for Praktisk Pedagogikk ved Universitetet i Bergen åpnet for hovedfagsstudier. Alt nå har 15 av 20 studenter levert sin oppgave og et nytt kull er i full gang. Mange av studentene har solid arbeids- og livserfaring. Nettopp dette har beriket faget og skapt en egen kultur.

Fruktbar dialog

— Vi har skapt en fruktbar dialog mellom boklig kunnskap og erfaringskunnskap, sier professor Otto Laurits Fuglestad.

Han opplever at studentene har en stor kompetanse som han tror instituttet har maktet å dra nytte av.

Stor vekt på feltarbeid gir ingen lettvint vei til hovedfag. Veileder Gunnhild Blåka understreker at studentene må være bestemte i sine valg og ikke kaste bort tiden.

Olga Johannessen har særlig sett på hvordan pedagogikken kan bringes ut av klasserommet og inn i bedriftene. Å bygge opp en lærende organisasjon er et konkurransefortrinn for en bedrift.

Myten om at eldre arbeidstakere er lite fleksible og endringsvillige ble kraftig avvist av de Olga Johannessen samtalte med. Ønske om å stå på og henge med er en viktig drivkraft for læring.

Opplevelsen av å bli anerkjent og verdsatt på arbeidsplassen er en viktig betingelse for trivsel og velvære. Flere av de eldre arbeidstakerne opplevde respekt for sin erfaring og ble ofte spurt til råds.

— Som pensjonist trenger jeg ikke gjøre noen verdens ting. Men for meg er det gode liv å ta utfordringer og gi meg i kast med noe som interesserer, sier Olga Johannessen som har funnet kunnskap også andre kan ha nytte av.