– Antallet hjelpetimer hos eldre som er i hjemmetjenesten i Norge er veldig lavt. Norge har spredd eldreomsorgen på veldig mange og gitt dem veldig lite, sier sosiolog Dietmar Rauch ved Universitetet i Umeå til Dagsavisen.

Rauch har sammenlignet eldreomsorgen i de skandinaviske landene, og funnet til dels store forskjeller.

Mellom 26 og 27 prosent av alle over 65 år i Norge får enten hjemmetjeneste eller plass på eldrehjem. Det er en god dekningsgrad, konstaterer Rauch.

Verre er tilbudet om hjemmehjelp. I Norge kommer hjemmehjelpen gjennomsnittlig bare to-tre timer i uka til dem som har slik hjelp, mens eldre dansker i snitt får hjemmehjelp seks timer i uka og svenske får sju timer.

Rauch har også sammenlignet tilbudet i Skandinavia med det eldre i Frankrike, Nederland og Tyskland får, og mener vi tar feil når vi tror at vi har en bedre utbygd eldreomsorg.

Rauch får delvis støtte fra forsker Mia Vabø i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

– I Norge er det mange som får, men hjelpen smøres tynt utover, sier Vabø til Dagsavisen.