Forsker Liv Wergeland Sørbye ved Diakonhjemmet i Oslo sier at halvparten av eldre som bor alene har kroniske smerter, uten å få medisiner som hjelper.

— Langt flere eldre burde få medisiner for å bedre livskvaliteten, framholder Sørbye.

NTB