I ettertid mener Elden det er tydelig at også første hovedforhandling burde vært holdt unna Stavanger, ifølge Dagbladet. Eldens ønske om å flytte saken kommer fram i et brev han har sendt Gulating lagmannsrett.

– Den burde være flyttet til en annen rettskrets med mindre nærhet til handlingene, sier han til avisen.

Elden karakteriserer befolkningen i Stavanger sitt forhold til NOKAS-saken som emosjonelt, noe som har vist seg i vitneforklaringer, og han mener at dette kan føre til inhabilitet.