STAVIK CHRISTIAN TRYGVE SKRAMSTAD (foto)

— En vanlig forsikringstaker hos oss kan spare rundt 1000 kroner i året på en kontroll av det elektriske anlegget i boligen, sier Fred Aronsen, skadeforebygger i Gjensidige Forsikring.

For kontrollen må forsikringstakeren ut med rundt 1500 kroner. Finner kontrolløren at det elektriske anlegget er tilfredsstillende, gir selskapet 20 prosent i rabatt på forsikringen frem til ny sjekk må gjennomføres fem år senere.

Dermed er selve kontrollen spart inn allerede år to, og etter det er det ren netto.

— Likevel har bare en av ti kunder hos oss gjennomført kontrollen, men dette er noe som kommer stadig mer, sier Aronsen.

Liten økonomisk risiko

Den økonomiske risikoen ved å få gjennomført kontroll av det elektriske anlegget er minimal. I praksis risikerer forsikringstakeren i verste fall å tape pengene til selve kontrollen, med mindre det oppdages åpenbare brannfeller eller lovstridigheter i installasjonen.

Da har installatøren plikt til å varsle det lokale el-tilsynet.

Forsikringsselskapene kan ikke pålegge kundene å utbedre noe i det elektriske anlegget. Men om det elektriske anlegget i boligen ikke består kravene til selskapene får du heller ikke rabatt på boligforsikringen.

Også i Terra Forsikring, som er eid av 80 forskjellige sparebanker, er det penger å spare på å få sjekke det elektriske anlegget.

— Vi bruker et eget skjema som lokale elektrikere vi har avtale med går gjennom. Rabatten vi gir er på 10 prosent og for å opprettholde rabatten må sjekken gjennomføres hvert sjette år. Prisen for å gjennomføre kontrollen ligger rundt tusenlappen, sier Geir Kjærstad, produktsjef i Terra Forsikring.

Trygghetsavtale

Vesta Skadeforsikring har inngått avtale med den landsomfattende elektrikerkjeden Sikringen om å utføre kontroller av det elektriske anlegget.

— De av våre kunder som velger å gjøre dette får sjekken utført for 1000 kroner, mens andre må ut med 1500 kroner. For en bestått sjekk gir vi fem prosent i rabatt på boligforsikringen. Men husk at dette bare er en del av rabattprogrammet på forsikringer, sier Roald Stigum Olsen i Vesta Skadeforsikring.

Hos If Skadeforsikring har de ikke en egen rabattordning for kontroll av det elektriske anlegget. Det inngår imidlertid som en del av en annen ordning.

— Vi tilbyr å tegne en trygghetsavtale med våre kunder. Firmaet Anticimex gjennomfører en 65 punkters kontroll, der visuell kontroll av det elektriske anlegget er en del dette. Anticimex gjennomgår boligen hvert fjerde år og kunden betaler fra 800 til 1200 kroner årlig avhengig av kundeforhold for trygghetsavtalen. Til gjengjeld gir vi da 10 prosent rabatt, sier Jann Brevig, forretningsutvikler If Skadeforsikringen.

I tilfeller hvor Anticimex mener anlegget må sjekkes nærmere har de avtale med Siemens om å gjennomføre sjekken til nedsatt pris.

Hos Trygg Hansa har de ikke noe eget opplegg eller rabatt for kontroll av det elektriske anlegget, men krever at hus eldre enn 40 år skal ha skiftet ut anlegget for i det hele tatt å tilby forsikring.

KONTAKTER: For mange doble stikkontakter kan gi overbelastning.